JAU GREITAI Pasimatysime sekančiose „Tūkstantmečio vaikų akademijos“ sesijose!